KOALITION FÖR PENNINGREFORM

VAD HAR DETTA FÖR BETYDELSE?

Från Ekonomisk Demokrati:

”…. för den som är intresserad av att förstå hur mänskligheten i all tysthet drivits in i en situation där vi s.a.s. alla är livegna ekonomiska slavar åt banksystemet och dess internationella finanselit. Vi tror vi är fria, jobbar hårt hela livet men tappas ständigt på energi (pengar) som rinner in i kassan på dessa för de flesta helt okända grå eminenser som sällan själva hamnar i rampjuset.”

Från Den svenska valutan (pdf) sid 45:

”Staten hamnar i skuld till de privata bankerna precis som samtliga övriga aktörer i samhället.
Därmed hamnar staten i en valsituation mellan alternativet att betala av skulderna genom en stramare finanspolitik (offentliga nedskärningar eller höjda skatter), eller alternativet att låna mer för att finansiera den fortsatta offentliga verksamheten. Här står politikerna inför svåra
dilemman.
Hittills har valen fallit på ett sådant sätt att de finansiella intressena inte ska skrämmas iväg från den svenska ekonomin. Med andra ord har finanspolitiken haft en tendens att förskjutas mot sådana områden där politikerna stöter på minst ekonomisk-politiskt motstånd.
Resultatet har blivit en kombination av generella skattesänkningar, ökad inlåning och offentliga nedskärningar, d.v.s. det har uppstått en allt snävare ekonomisk ram och en allt mindre demokratisk valfrihet. Politikernas otacksamma val handlar i praktiken om att bestämma vem eller vad som ska få mindre pengar framöver.
P.g.a. den allmänna bristen av förståelse för problemet hos både allmänhet och regering förmår inte statens representanter att ens inleda en diskussion om hur man ska ta sig ur knipan. Politikernas hopp riktar sig i stället mot den ekonomiska tillväxten. I den handlingsförlamning som råder förskjuts makten kontinuerligt och obönhörligt från de folkvalda till dem som har pengarna.”

Från Ekonomisk Demokrati:

”Med andra ord är hela vår samhälleliga penningförsörjning baserad på att rätt så många måste förlora sitt kapital. Konkurser och utmätning är avsiktligt inbyggda och en del av systemet. Räntematematiken visar hur stor del penningstocken/lånekapitalet som inte existerar och sålunda måste leda till personlig ekonomisk katastrof för flera av oss. Systemet är med andra ord rätt så ruttet. Man kan fråga sig vem som sytt ihop ett så destruktivt system åt oss.”

* * *

Från Ellen Browns bok Bankerna och skuldnätet sid. 186. Hon skriver utifrån förhållandena i USA men det är ingen avgörande skillnad mellan hur det fungerar här eller där.

”Ett problem med det nuvarande systemet är att staten själv blivit förledd till att låna skapade pengar skapade ur tomma intet och betala ränta på dem, när staten kunde ha skapat medlen själv, skuld- och räntefritt. När det gäller statliga lån tar bankerna i realiteten ingen risk alls, eftersom staten alltid är god för räntan; och skattebetalarna blir belastade med en förlamande skuld som kunde ha undvikits.

Ett annat problem med systemet med fraktionella reserver ligger helt enkelt i matematiken. Eftersom alla pengar förutom mynt blir till som skuld till privata banker, och bankerna bara skapar kapitalbeloppet när de lämnar lån, finns det aldrig tillräckligt med pengar i ekonomin för att återbetala kapitalbeloppet plus räntan på nationens kollektiva skuld. När penningmängden var bunden till guld, löstes detta problem genom periodiska vågor av depression och betalningsförsummelser, vilket drog ett streck över det förflutna och startade om cykeln från början. Även om det var ett brutalt system för jordbrukare och arbetare som blev utraderade, och det gjorde det möjligt för en finansiell klass att succesivt bli rikare medan de egentliga producenterna blev fattigare, lyckades det skänka en viss stabilitet till penningmängden.
I dag, emellertid, har Federal Reserve tagit på sig uppgiften att förhindra depressioner, någonting den gör genom att pumpa mer och mer kreditpengar in i ekonomin genom att finansiera en massiv federal skuld som ingen någonsin förväntar sig ska behöva återbetalas; och alla dessa kreditpengar lånas ut mot ränta. Vid en tidpunkt kommer enbart ränteräkningen att överskrida skattebetalarnas förmåga att betala den; och enligt USA:s Comptroller General David Walker, är den räkenskapens dag bara några år borta. Vi har kommit till ändstationen med skuld-penga-tåget och behöver överväga någon form av paradigmskifte om ekonomin ska överleva.

Ett tredje problem med det nuvarande systemet är att gigantiska internationella banker nu är betydande spelare på globala marknader, inte bara som långivare utan som investerare. Banker har en kraftig fördel i detta spel, eftersom de har tillgång till så mycket pengar att de kan påverka utgången av sina satsningar. Om du som individuell investerare blankar, kommer inte din blygsamma investering att göra mycket för att påverka aktiekursen; men en megabank och dess anslutna bolag kan blanka så många aktier att värdet rasar ned. Om banken är en av de lyckliga institutioner som anses ”för stora för att gå omkull”, kan den koppla av även om dess satsning slår fel, eftersom FDIC och skattebetalarna kommer att rädda den från dess galenskaper. När det gäller internationella lån, kommer International Monetary Fund att rädda den.”

www.webofdebt.com

* * *

1 kommentar »

  1. ”Ett problem med det nuvarande systemet är att staten själv blivit förledd till att låna skapade pengar skapade ur tomma intet och betala ränta på dem, när staten kunde ha skapat medlen själv, skuld- och räntefritt. När det gäller statliga lån tar bankerna i realiteten ingen risk alls, eftersom staten alltid är god för räntan; och skattebetalarna blir belastade med en förlamande skuld som kunde ha undvikits.”

    Jo… – och dags nu för en ”artegen nationalekonomi”

    Kommentar av Josef Boberg — maj 22, 2013 @ 14:01 | Svara


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.